De tiid foarbyHet is 31 januari 2015.
De premiere van de nieuwe theaterproductie van "Fjoer"gaat van start.
Met vijf acteurs,souffleuse en belichtingsman brengen we dit jaar het stuk "de tiid foarby",een tragi-comedie van David Lindsay-Abaire.

De eerste twee voorstellingen waren in Poppingawier in de" Trilker";
op 14 februari in Utrecht in het Marcuscentrum;
op 20 februari in Ylst in de Stadslaanskerk;
op 13 maart in het kerkje van Uitwellingerga
en op 12 en 19 april in het Damshūs in Nijbeets.

Het stuk "de tiid foarby"is,zoals ook op de affiche vermeld staat,een stuk over troost.
Het echtpaar in dit verhaal heeft door een ongeluk een kind verloren.In korte scenes kunnen we mee beleven hoe een ieder in dit rouwproces zijn of haar eigen verwerking heeft.De moeder,de oma,de zus,de echtgenoot en de studente.

Het is heftig door de herkenbaarheid. Maar ook hoopgevend doordat we gaandeweg het proces zien hoe mensen door hun verdriet te delen ook weer nader tot elkaar kunnen komen.

Dat er tussen de zware momenten ook gelachen wordt maakt het tot een stuk waarover nog lang kan worden nagepraat.

De acteurs Janetta Zijlstra,Elja van der Meer,Femke Wielenga,Baukje Stavinga en Sjoerd Stenekes zorgen samen voor een prachtige avond voor echte toneelliefhebbers.
Sieger Rinsma zorgt voor licht en geluid en Ida Koopmans is onze souffleuse.

Tot ziens bij onze nieuwe voorstelling,
Afke Toren( regie).

De Leeuwarder Courant schreef over de voorstelling:


Afke Toren

Paviljoenstraat 32
9001 BR Grou
06-12158043
e-mail Afke Toren