Maitiid in Utrecht

Theatergroep FJOER speelde op 5 April 2013 "Maitiid" in Utrecht voor een perfect meelevend publiek. De Fryske Krite Utrecht en Zeist belegden gezamenlijk deze feestelijke avond. We voelden ons zeer welkom,gezien en beluisterd. De voorzitster sloot af met het thema van dit stuk en hoopte dat iedereen in zijn of haar leven zou besluiten om van elke dag in dit leven te genieten.
scene uit Maitiid scene uit maitiid door Fjoer
Op de foto links: Sjoerd Stenekes (Martin), Boukje Hofma (Stella) en Boukje Stavinga (Marja) in een scene die zich in Frankrijk afspeelt. Op de foto rechts: Thea de Lange en Durk Brouwer. Zij verzorgen bij deze productie de muzikale omlijsting.

Afke Toren

Paviljoenstraat 32
9001 BR Grou
06-12158043
e-mail Afke Toren