Therapeutisch schrijven

We gaan het schrijven gebruiken als een helende kracht.
We gaan op onze reis naar binnen om al schrijvend te ontdekken wat we nodig hebben om onze eigen weg te kunnen gaan.
We proberen al schrijvend te ordenen en verbanden te zien.
We proberen te lezen wat we geschreven hebben, het te accepteren en eventueel te rouwen bij het loslaatpoces.
We maken samen een stille plek waar het veilig is de woorden aan het papier toe te vertrouwen.


naar reflectief schrijven      naar creatief schrijven    naar poezie

Afke Toren

Paviljoenstraat 32
9001 BR Grou
06-12158043
e-mail Afke Toren